glava
lapis

vaš partner za računovodstvo in finance

Poleg referenc, ki smo jih pridobili od začetka poslovanja v 2004 do sedaj, nas odlikuje strokovnost in visoka profesionalnosti.

Ena od naših ključnih prednost je individualni pristop - prisluhnemo potrebam podjetja in mu pomagamo s prilagojeno rešitvijo – dodatne prednosti pa mladost, svežina in odzivnost.

Primarni področji našega delovanja sta računovodsko in finančno svetovanje.

Matjaž Lapan

Matjaž Lapan - nosilec dejavnosti, ustanovitelj

Matjaž je strokovnjak za področje slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov, davčne in finančne zakonodaje. Njegove naloge obsegajo najzahtevnejša računovodska opravila, priprave davčnih obračunov, računovodskih izkazov in letnih poročil, konsolidacije računovodskih izkazov, priprava internih poročil in drugega poročanja družb - tako za slovenske kot mednarodne družbe. Odlično pozna poslovne funkcije in njihovo delovanje ter soodvisnost v podjetju, ter pomembnost vodenja kakovosti skozi celotno poslovanje podjetja (notranji presojevalec za ISO 9001 standard – vodenje kakovosti)

Več podrobnosti o izobrazbi in delovnih izkušnjah na Linkedlinkedin profil profilu.

Jerneja Smrajc - poslovni sekretar, računovodja in vodja poslovne administracije

Jerneja je glavni računovodja v računovodskem servisu. Skrbi, da je dokumentacija vseh strank pravočasno poknjižena, urejena.

Pripravlja poročila za statutarne namene, davčno upravo, poročila poslovodstvu in razna interna poročila.

Njena naloga je tudi obračun plač za zaposlene in prispevkov za socialno varnost podjetnikov.


Eva Semenič

Eva Semenič - računovodja

Eva, študentka Ekonomske fakultete, skrbi za urejanje dokumentacije, knjiženje, obračun plače in DDV za naše in računovodstvo strank.